آچار پانچ کیستون نگزنس

آچار پانچ کیستون نگزنس

قیمت:

:مشخصات فنی

N۴۲۰.۵۶۷:کد محصول

طراحی چند منظوره

 Cat۵ و Cat۶ و Cat۷امکان نصب انواع کیستون نگزنس

امکان جدا کردن کیستون شبکه نصب شده ونصب دوباره ی آن

این محصول در دسته بندی ابزارهای شبکه قرار دارد که برای نصب آسان کیستون نگزنس مورد استفاده قرار می گیرد.

 

محصولات پرفروش